اتاق فرار خانه متروکه

در اوایل قرن 13 در جنگل های شهر، خانه ای مرموز و عجیب وجود داشته که هیچ کس جرات وارد شدن به آن را نداشته است. مردم شهر می گویند که در آن خانه اتفاقات عجیبی به وقوع می پیوندند. ساکنان آن منطقه ادعا می کنند آن خانه متعلق به یک زوج معلم بوده که سالها پیش به دست یکی از شاگردان خود کشته شده اند. از آخرین افرادی که به این خانه متروکه قدم گذاشتند اطلاعاتی در دست نیست.

شما و دوستانتان طی سفری که به این منطقه دارید، به طور اتفاقی وارد خانه می شوید که درهای خانه به رویتان بسته می شوند. با وارد شدن به این خانه عجیب 60 دقیقه زمان دارید تا جانتان به خطر نیوفتد، پس عجله کنید.

هزینه برای هر نفر: 35.000 تومان

هزینه رزرو اولیه بازی: 50.000 تومان