فرار از مخمصه

اولین اتاق فرار همدان

_
بازی-اردوگاه-مرگ
در حال حاضر که شما توسط هیتلر و سربازانش دستگیر شده اید، حکم اعدام شما صادر شده و 1 ساعت بیشتر به پایان زندگی شما باقی نمانده است. در این 60 دقیقه باید بتوانید از این اردوگاه با پیدا کردن راه فرار، بگریزید.
.60دقیقه زمان بازی
.75%سختی بازی
.65%میزان جستجو
.7حداکثر تعداد نفرات بازی
.0%درجه ترس
.75%میزان هیجان انگیزی
شما و دوستانتان طی سفری که به این منطقه دارید، به طور اتفاقی وارد خانه می شوید که درهای خانه به رویتان بسته می شوند. با وارد شدن به این خانه عجیب 60 دقیقه زمان دارید تا جانتان به خطر نیوفتد، پس عجله کنید.
.60دقیقه زمان بازی
.85%سختی بازی
.75%میزان جستجو
.5حداکثر تعداد نفرات بازی
.0%درجه ترس
.85%میزان هیجان انگیزی
بازی-اتاق-متروکه
Comming Soon

بازی های XBOX

سوالات متداول

آخرین پست های اینستاگرام فرار از مخمصه